logo_no_tagline.png  Gebruikershandleiding 


Versie: 0.3

Snel van start met AutiPlan!

Dagelijkse zijn er al veel gezinnen en organisaties die met AutiPlan gebruiken als hulpmiddel om een persoon met een stoornis binnen het Autisme Spectrum (ASS) of verstandelijke beperking te ondersteunen. Met deze handleiding hopen we dat ook jij snel van start kunt gaan en snel de resultaten van dit hulpmiddel kunt in de praktijk kunt zien!

Inhoud

Snel van start met AutiPlan!

1. Een persoon ondersteunen met een dagplanning

Meer structuur en zelfstandigheid minder stress met pictogrammen

Waarom werkt een dagplanning met pictogrammen?

Met een persoon van start met dagplanningen in AutiPlan

Voor meerdere personen plannen in AutiPlan

Hulp bij dagelijkse activiteiten met een duidelijke planning met pictogrammen

Met sjablonen een planning kopiëren van de ene dag naar een andere dag

Weekoverzichten gebruiken voor meer overzicht

De planning flexibeler maken

Instructie teksten (bijvoorbeeld "Social Stories") of video toevoegen

Eigen herkenbare afbeeldingen en foto's gebruiken in planningen

Activiteiten en taken kopiëren van een dag naar een andere dag

Voorkomen dat je elke dag los moet inplannen (herhalend werk voorkomen)

Dagkleuren gebruiken voor meer herkenbaarheid en structuur

Een persoon ondersteunen met stappenplannen bij taak of activiteit

2. Dagplanning op papier

Een dagplanning of weekplanning afdrukken of e-mailen

3. Dagplanning op telefoon of tablet

Planning met activiteiten weergeven op een mobiele telefoon

Planning weergeven voor een persoon op een centraal scherm, tablet of computer

Weekoverzicht weergeven op een centraal scherm, tablet of computer

Ondersteun een persoon met dagplanning op eigen Android tablet of telefoon

Hoe kan ik een tablet of telefoon aan een ander persoon koppelen?

Tot slot

Meer hulp nodig?

1. Een persoon ondersteunen met een dagplanning

Meer structuur en zelfstandigheid minder stress met pictogrammen

Met een duidelijke dagplanning weet een persoon weet wat er gaat gebeuren en geef je structuur en voorspelbaarheid. Hiermee kun je de stress en gedragsproblemen die onvoorspelbaarheid geven beperken.

Wanneer je een persoon zelf de planning stap-voor-stap laat volgen weet de persoon wat hij of zij moet doen. Hiermee maak je een persoon zelfstandiger en kun je het zelfvertrouwen vergroten!

pictos.png

Met AutiPlan kun je voor een dag en voor een week activiteiten plannen. plan je voor een dag en voor een week activiteiten. Door bij elke activiteit een duidelijk plaatje te tonen is de planning eenvoudiger te volgen.

Plaatjes zorgen voor meer herkenbaarheid in de planning; zeker bij kinderen en volwassenen die visueel ingesteld zijn.


Waarom werkt een dagplanning met pictogrammen?

Een visuele dagplanning vertelt een kind of volwassene wat er staat te gebeuren en de welke volgorde van activiteiten.

Vaak verwacht een persoon met een ASS stoornis dat de activiteiten altijd in dezelfde volgorde gaan voorkomen. In de praktijk zal dit niet altijd het geval zijn; dat kan tot gedrags problemen en stress leiden wanneer er dan onverwachte dingen gebeuren.

Door een visuele planning met pictogrammen te gebruiken kun je van te voren al laten zien hoe de dag er uit gaat zien en op die manier, door de persoon steeds op de planning te laten kijken, op een positievere manier om te gaan met veranderingen.

Hierdoor blijkt dat je in de praktijk juist meer flexibiliteit helpt te ontwikkelen; wat ook in de toekomst helpt beter te reageren op onverwachte veranderingen.

Daarnaast is een positief effect dat de zelfstandigheid verhoogd kan worden. De persoon die de planning gebruikt kan zelf vertrouwen op de dagplanning om te weten wat er hierna gaat gebeuren; zonder dit steeds te hoeven vragen.


Met een persoon van start met dagplanningen in AutiPlan

Met AutiPlan is het mogelijk voor meerdere gezinsleden of cliënten individuele planningen te maken. Om een planning te kunnen maken voor een persoon voeg je de persoon toe aan AutiPlan.

 1. Klik in het hoofdscherm op "Persoon toevoegen"
 2. Voer de naam van de persoon in en klik op "Toevoegen"
 3. Nu kun je de persoon selecteren door op de naam te klikken in de linker kolom

🔎 Tip: je kunt een foto aan een persoon koppelen voor betere herkenbaarheid; selecteer hiervoor de persoon en klik op "Aanpassen". Klik nu op "Avatar" uploaden.


Voor meerdere personen plannen in AutiPlan

Je kunt aan een enkel AutiPlan account eenvoudig meerdere gezinsleden; studenten of cliënten koppelen.

Vervolgens kun je voor alle personen vanuit een centrale plek plannen.

Hoe het werkt:

 1. Voeg vanuit het hoofdscherm meerdere personen toe door
  op “Persoon toevoegen” te klikken
 2. Selecteer steeds in de linkerkolom voor welke persoon je wilt plannen

Hulp bij dagelijkse activiteiten met een duidelijke planning met pictogrammen

Met AutiPlan maak je in een handomdraai een duidelijke dagplanning met pictogrammen waarmee je een kind of volwassene structuur en duidelijkheid kunt bieden. We laten je stap voor stap zien hoe dit werkt!

Een planning in AutiPlan bestaat uit activiteiten die op een specifieke dag gepland staan. Elke activiteit bestaat uit een duidelijk plaatje of pictogram samen met een korte beschrijving.

Je kunt bij de activiteiten die op een dag gepland staan ook starttijden plaatsen. Een activiteit met een starttijd wordt pas getoond op die tijd. Je kunt achter de activiteit met tijdsaanduiding ook nog activiteiten toevoegen zonder tijd, deze zullen dan ook op dat tijdstip getoond worden.

Het kost erg veel werk om iedere dag los de activiteiten stuk voor stuk toe te  voegen. Om dit eenvoudiger te maken heeft Autiplan zogenaamde planningsjablonen ontwikkeld.

Een planningsjabloon bevat de activiteiten voor bijvoorbeeld een schooldag of voor een weekenddag. Het sjabloon gebruik je vervolgens steeds opnieuw op de juiste dagen. De activiteiten uit het sjabloon worden dan naar die dag gekopieerd. Je kunt het zien als een stempel. Dit zorgt ervoor dat het plannen met AutiPlan een stuk sneller gaat en dus plezierig blijft!

Hoe maak je een dagplanning?

In dit voorbeeld plannen we een schooldag.

 1. Selecteer de persoon voor wie je wilt plannen
 2. Scroll in het scherm iets naar beneden, tot het deel plan sjablonen
 3. Klik op "nieuw sjabloon", voer een naam in bijvoorbeeld "schooldag" en klik op "Opslaan"

Je ziet nu een nieuw scherm met in het midden een afbeeldingenselectie. Rechts zie je een lege kolom waar straks de activiteiten komen te staan.

 1. Selecteer een afbeelding set, bijvoorbeeld "Sclera"
 2. Klik nu in het zoekveld boven de afbeeldingen en zoek op bijvoorbeeld "Ontbijt"
 3. Plan activiteiten door een afbeeldingen vanuit de midden kolom naar de activiteiten kolom te verslepen door op het plaatje te klikken en vast te houden terwijl je het naar de andere kolom verschuift.
 4. Je kunt nu een beschrijving ingeven en eventueel een starttijd kiezen
 5. Plan op deze manier een (deel van de) schooldag
 6. Klik op "Klaar" wanneer de planning voltooid is

We hebben nu een sjabloon met een schooldag; we kunnen deze nu gebruiken op een specifieke dag.

 1. Klik in de kalender op een dag; bijvoorbeeld op vandaag
 2. Kies rechtsboven de knop "Gebruik Sjablonen", kies het sjabloon wat je zojuist gemaakt heb en klik op "Gebruik"

De activiteiten uit het sjabloon worden nu naar deze dag gekopieerd. Op deze manier kun je, met wat voorbereiding, snel verschillende soorten dagen inplannen.

Na het toepassen van een sjabloon kun je op de dag zelf altijd nog activiteiten wijzigen.

Je kunt ook verschillende sjablonen tegelijk gebruiken op een dag. Hiermee kun je voor verschillende dagdelen een sjabloon maken en deze combineren.

🔎 Tip:  houd de planning flexibel

Door bij een groepje activiteiten alleen de 1e activiteit een starttijd te geven wordt de hele groep activiteiten op dat moment getoond. Hiermee maak je planning flexibeler; de persoon kan dan in eigen tempo het groepje activiteiten uitvoeren.

🔎 Tip: je kunt starttijden ook weglaten

Vind je een planning met vaste tijden niet flexibel genoeg? Soms werkt het ook goed om de starttijden helemaal weg te laten. Op die manier geef je een overzicht van welke activiteiten er op die dag in hoofdlijnen op de planning staat en kan de persoon die zelf afgaan.


Met sjablonen een planning kopiëren van de ene dag naar een andere dag

Voor elke dag individueel een planning invoeren is erg veel werk; gelukkig heeft AutiPlan hier een handig onderdeel voor: plan sjablonen.

Door een vaste dagindeling of deel van een routine in een sjabloon te plaatsen kun je deze steeds opnieuw gebruiken bij het plannen van dagen.

Hoe werkt het:

 1. Selecteer een persoon
 2. Klik in het sjabloon overzicht (onder de kalender) op “Nieuw sjabloon”
 3. Voer een naam in en klik op “Opslaan”
 4. Voeg activiteiten toe aan het sjabloon door plaatjes te verslepen naar de rechterkolom

Vervolgens kun je het sjabloon op verschillende dagen gebruiken:

 1. Selecteer een persoon
 2. Klik op de knop “Gebruik sjablonen”
 3. Selecteer een of meerdere sjablonen en klik op “Gebruik”

De activiteiten uit de sjablonen worden op dat moment gekopieerd naar die dag.

🔎 Tip: plaats delen van dagroutines in verschillende sjablonen en combineer deze tot een dagplanning.

🔎 Tip: je kunt sjablonen ook voor meerdere personen gebruiken; handig wanneer de programma’s van meerdere personen (gedeeltelijk) overeenkomen. Je kunt sjablonen ook automatisch laten inplannen op vaste dagen; zie hiervoor “Voorkomen dat je elke dag los moet inplannen”


Weekoverzichten gebruiken voor meer overzicht

Met een weekoverzicht creëer je nog meer overzicht door een persoon ook enkele dagen vooruit te laten kijken.

De weekplanning bestaat uit normaal geplande dagactiviteiten welke gemarkeerd zijn voor weergave in het weekoverzicht. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke hoofdactiviteiten; deze worden dan zowel in de dag- als in de weekoverzichten weergegeven.

Hoe werkt het:

 1. Plan normale activiteiten op een dag of in een sjabloon
 2. Klik voor activiteiten die je ook in het weekoverzicht wilt weergeven op het kalender icoon naast de activiteit:
  week.png

Nu kun je een weekoverzicht uitprinten door print -> weekoverzicht te kiezen. Weekoverzichten met de activiteiten die je op deze manier hebt geselecteerd zijn ook interactief beschikbaar in de PlanViewer, zie hievoor het tabje “week overzicht” onderin het beeld van de PlanViewer.


De planning flexibeler maken

Je kunt elke activiteit in AutiPlan een eigen starttijd geven; waarbij elke activiteit precies op de juiste tijd wordt weergegeven.

Dit levert echter wel een erg inflexibel systeem op; waarbij een persoon vaak moet wachten voordat hij of zij met de volgende activiteit kan gaan starten.

Wat vaak beter werkt is groepjes activiteiten; waarbij alleen de 1e activiteit in de groep een starttijd heeft. De hele groep is dan zichtbaar op de tijd die in de 1e activiteit staat ingesteld. De timer geeft dan de tijd weer tot de volgende groep activiteiten.

Bijvoorbeeld:

 - activiteit “Ontbijt” met starttijd 8:00

 - activiteit “Tanden poetsen”

 - activiteit “Tas inpakken”

 - activiteit “Naar school” 9:00

In deze planning zie je de 1e 3 activiteiten tegelijk verschijnen om 8:00 en heb je een uur de tijd om deze uit te voeren.

Op die manier houd je de planning een stuk flexibeler!


Instructie teksten (bijvoorbeeld "Social Stories") of video toevoegen

Soms is het nodig om wat extra tekst en uitleg bij een activiteit of taak te tonen; zonder dat de planning onoverzichtelijk wordt. Een goed voorbeeld zijn de zogenaamde “Social Stories” (zie voor meer informatie deze website), hierbij plaats je een verhaaltje bij elke activiteit.

Hiervoor kun je de instructiefunctionaliteit gebruiken; hiermee kun je voor activiteiten en voor stappen in een stappenplan een langere instructietekst toevoegen.

Het is ook mogelijk om een link op te nemen naar bijvoorbeeld een instructievideo of een pagina binnen een website met meer uitleg.

Hoe werkt het?

 1. Plan een activiteit op een dag of in een sjabloon
 2. Klik op het i icoon naast de activiteit waarvoor je een instructie wilt toevoegen:
  instruction.png
 3. Je ziet nu onder de instructie een instructieinvoerscherm verschijnen

De instructies worden bij het printen onder de activiteiten afgedrukt. In de app en in de PlanViewer kan een persoon de instructies openen door op een icoon of op de activiteit te tappen.


Eigen herkenbare afbeeldingen en foto's gebruiken in planningen

Hoewel de pictogrammen van Sclera en Colourful over het algemeen erg duidelijk zijn kunnen foto’s van voorwerpen of personen soms nog veel meer herkenning geven.

Bijvoorbeeld: een weekactiviteit logeren bij opa en oma; met een foto van opa en oma als pictogram.

Afbeeldingen in AutiPlan worden geplaatst in logisch bij elkaar horende groepen; je kunt eigen afbeeldingen dus ook in eigen groepen plaatsen.

Hoe werkt dit:

 1. Selecteer een persoon en selecteer vervolgens een dag of sjabloon
 2. Klik in de afbeeldingen kolom op “Selecteer set”
 3. Klik op “Eigen set maken”, voer een naam in
 4. Klik op “Afbeelding toevoegen” om een foto of afbeelding van je computer of tablet te selecteren

De afbeelding wordt nu naar AutiPlan gekopieerd en is beschikbaar bij het plannen door naar deze set te navigeren.

🔎 Tip: deel eigen afbeeldingen in logische sets in om ze eenvoudig terug te vinden.


Activiteiten en taken kopiëren van een dag naar een andere dag

Hiervoor kun je sjablonen gebruiken. Je kunt van een reeds ingeplande dag ook een nieuw sjabloon maken en deze vervolgens gebruiken om andere dagen te plannen.

Hoe werkt dit:

copy.png

 - Navigeer naar de dag waarvan je de planning wilt kopiëren naar andere dagen

 - Kies “Gebruik sjabloon” en klik op “Maak sjabloon van dag”

 - Voer een naam in voor het sjabloon

Er opent zich nu een nieuw scherm met daarin de gekopieerde activiteiten van de dag. Je kunt het sjabloon nu eventueel aanpassen.

Vervolgens kun je het sjabloon op andere dagen gebruiken; zie <link> voor uitleg over het gebruik van sjablonen.


Voorkomen dat je elke dag los moet inplannen (herhalend werk voorkomen)

Je kunt met “plan sjablonen” automatisch laten inplannen op specifieke dagen. Hiermee kun je een hoop herhalend werk voorkomen!

Hoe werkt dit:

 1. Selecteer een persoon en maak een of meerdere sjablonen voor verschillende dagen; bijvoorbeeld een standaard schooldag of standaard werkdag
 2. Navigeer naar een dag; klik op “Gebruik sjabloon” en op “Sjabloon herhalen”
 3. Voeg een herhaling toe
 4. Kies het sjabloon wat je wilt herhalen en vink een of meerdere dagen aan
 5. Je kunt meerdere herhalingen toevoegen

Nu zal automatisch op die dagen activiteiten uit de gekozen sjablonen worden weergegeven in de app en PlanViewer.

🔎 Tip: je kunt na het instellen van een herhaling voor specifieke dagen eenvoudig een uitzondering maken door naar die dag te navigeren en vervolgens activiteiten aan te passen.


Dagkleuren gebruiken voor meer herkenbaarheid en structuur

Met dagkleuren geef je meer overzicht en structuur door de weekdagen elk met een specifieke kleur te associëren. Dit is een veel gebruikte methode in allerlei verschillende hulpmiddelen.

Je kunt de dagkleuren instellen door:

 1. Selecteer een persoon
 2. Navigeer naar onderen in het detail scherm; hier zie je de dagkleuren weergegeven worden
 3. Klik op een dagkleur om een andere kleur te selecteren

De dagkleuren worden weergegeven bij het printen en in de PlanViewer.


Een persoon ondersteunen met stappenplannen bij taak of activiteit

Activiteiten geven weer wat er staat te gebeuren en wanneer; met een stappenplan kun je ook ondersteuning bieden hoe een activiteit of taak uitgevoerd moet worden. Hiermee kun je stappenplannen goed inzetten om AutiPlan ook als leerhulpmiddel te gebruiken.

Het stappen plan splitst een activitei top in individuele stappen waarbij elke stap is voorzien van duidelijke afbeeldingen en instructietekst. Elke stap kan weer los worden afgevinkt om op die manier eenvoudiger bij te houden waar de persoon is gebleven.checklist.png

Door de stappenplannen aan een activiteit te koppelen worden ze automatisch op het juiste moment weergegeven; namelijk op het moment dat de activiteit ook daadwerkelijk aan bod komt.

Bijvoorbeeld: hoofdactiviteit “Ontbijt klaarzetten” met een stappenplan die de verschillende handelingen laat zien; waarbij elke stap een foto bevat die de handeling uitbeeld.

Hoe voeg je een stappenplan toe?

 1. Plan een activiteit op een dag of in een sjabloon
 2. Klik op het stappenplan icoon
  checklist.png

Er opent zicht nu een nieuw scherm waarin je bovenaan de hoofdactiviteit ziet staan en je daaronder stappen kunt toevoegen.

 1. Voeg stappen toe door afbeeldingen naar de rechterkolom te verslepen.

De stappenplannen worden bij het uitprinten onder de activiteit weergegeven.

In de PlanViewer en app wordt een stappenplan automatisch geopend wanneer de persoon de hoofdactiviteit aanraakt. Pas als alle stappen zijn afgerond wordt ook de hoofdactiviteit afgevinkt.

🔎 Tip:

Je kunt ook hoofdactiviteiten met stappenplannen op een dag plannen zonder dat die hoofdactiviteiten starttijden hebben. Alle stappenplannen zijn dan altijd zichtbaar in de app en in de PlanViewer.

Hiermee bied je een lijst van stappenplannen aan; al vast in de juiste volgorde; waarbij de persoon zelf kan kiezen welke activiteit hij of zij op dat moment ondersteuning wil.


2. Dagplanning op papier

Een dagplanning of weekplanning afdrukken of e-mailen

Een geplande dag of plansjabloon kun je eenvoudig afdrukken.

example-export.png

Hoe werkt het:

 1. Selecteer een persoon
 2. Kies “dag afdrukken” of “week afdrukken” aan de rechterkant van het scherm
 3. Kies de juiste dag of week en druk op afdrukken

Er wordt nu een PDF bestand gedownload naar je computer; je kunt deze openen en afdrukken. Eventueel kun je het PDF bestand natuurlijk ook via e-mail versturen of direct weergeven.

Je kunt door op het tablad "Aangepast" te klikken veel dingen instellen:

 - Verschillende kloktypen

 - Grootte van de teksten, plaatjes en klok instellen

 - In 2 kolommen printen om papier te besparen

 - Extra instructieteksten plaatsen


3. Dagplanning op telefoon of tablet

Planning met activiteiten weergeven op een mobiele telefoon

Maak een persoon zelfstandiger door de planning met alarm, aftelklok en afvinken op een eigen telefoon of tablet te geven.

De app synchroniseert automatisch elke dag de meest recente planning die je van te voren hebt klaargezet.

Hoe werkt dit?

 1. Installeer de app vanuit de Google Play Store op een Android telefoon of tablet
 2. Start de app en log in met je e-mailadres en wachtwoord welke je ook op de website gebruikt
 3. Kies de persoon die deze telefoon of tablet gaat gebruiken

De app zal nu automatisch de planning van die dag ophalen; en de activiteiten die op dat moment gepland zijn weergeven.

🔎 Tip: stel een alarm in voor nieuwe activiteiten; open hiervoor in de app het  menu en selecteer "instellingen"

In het instellingenmenu vind je veel mogelijkheden om de app op een specifiek persoon af te stemmen. Bijvoorbeeld: spraak, alarmgeluiden, verschillende soorten klokken en tijdweergave.

Ook is het mogelijk de telefoon automatisch aan te laten gaan bij nieuwe activiteiten. Hiermee  is het mogelijk om de aandacht beter vast te houden.


Planning weergeven voor een persoon op een centraal scherm, tablet of computer

Voor verschillende dagen activiteitenschema's uitprinten is veel werk en kost papier en inkt.

Wat nog mooier werkt: je kunt ook direct de planning voor een specifiek persoon weergeven, gewoon in een browser op de computer, laptop of tablet.

Hiermee kan een persoon gewoon zelf kijken wat er op dat moment in de planning staat. Ook hierin kunnen activiteiten worden afgevinkt en kun je hulpmiddelen als spraak en aftelklokken inzetten.viewer-ipad.png

Hoe werkt dit?

 1. Selecteer een persoon
 2. Kies de "PlanViewer" rechts op het scherm, onder "Gebruik de planning"

Je kunt nu verschillende varianten van de planning weergeven:

 - Planning voor een specifiek persoon

 - Planning voor alle personen; het idee is hierbij dat de verschillende personen hetzelfde scherm kunnen gebruiken

 - Planning voor meerdere personen tegelijk op 1 scherm; ideaal voor een overzicht op een centraal scherm

Door een van de links aan te klikken wordt in een nieuw tabblad de PlanViewer weergegeven. De url van de PlanViewer kun je overal naartoe kopieren en openen; ook op andere apparaten.

🔎 Tip: op de iPad kun je een zogenaamde "Hoofdscherm" bladwijzer maken; wanneer je de viewer hiermee opent komt deze als app naar voren. Op die manier zijn er minder afleidingen bij het volgen van de planning http://cdn.autiplan.nl/mailing/week-navigation.png


Weekoverzicht weergeven op een centraal scherm, tablet of computer

Het weekoverzicht kun je ook direct beschikbaar maken voor een persoon waardoor hij of zij zelf kan bekijken wat er de komende dagen staat te gebeuren.

Dit interactieve overzicht is onderdeel van de PlanViewer in de browser.

Je kunt deze vinden in het persoon detailscherm en dan de link “PlanViewer”.

Selecteer in de viewer een persoon en klik vervolgens op de tab “Week” onderaan in het scherm.week-navigation.png


Ondersteun een persoon met dagplanning op eigen Android tablet of telefoon

Een tablet of telefoon met de overzichtelijke planning is een krachtige hulpmiddel om een persoon zelfstandiger te maken maar kan ook het zelfvertrouwen enorm vergroten.

Daarnaast helpt een telefoon of tablet door de interactiviteit met het houden van de focus op de verschillende activiteiten; dit kan erg goed werken voor een persoon die snel afgeleid is of moeite heeft met de concentratie.

Wat voor hulpmiddelen kun je op deze manier inzetten?:

 - Ondersteuning met spraak voor mensen die moeite ?

 - Alarm/tril geluiden om te zorgen dat activiteiten niet worden overgeslagen

 - Afvinken van activiteiten zorgt voor overzicht

 - Stappenplannen met instructies geven ondersteuning bij het “hoe”

Een tablet of telefoon gebruiken met AutiPlan is erg eenvoudig:

 1. Maak de persoon aan in AutiPlan en plan dagen in
 2. Installeer de app op een Android telefoon of tablet uit de Google Play store
 3. Log op de tablet of telefoon in met je AutiPlan gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord
 4. Koppel eenmalig de telefoon of tablet aan de persoon

Vanaf dat moment wordt automatisch de planning die je op http://autiplan.nl maakt gesynchroniseerd naar de telefoon of tablet.

🔎 Tip: kies het instellingenmenu om een alarm geluid te kiezen en eventueel de weergave aan te passen op de persoon.


Hoe kan ik een tablet of telefoon aan een ander persoon koppelen?

Open in de app hiervoor het menu en klik op “Instellingen”. Je ziet nu bovenaan de optie “Koppel aan ander persoon”. Na het inloggen met je account kun je een ander persoon kiezen.

De app is geschikt om, in verband met de werking van alarm geluiden, steeds door een persoon gebruikt te worden.

Wil je de planning voor meerdere personen tegelijk weergeven dan kun je hiervoor de PlanViewer gebruiken.


Tot slot

Meer hulp nodig?

Mis je iets in deze handleidng of zijn dingen onduidelijk? Laat het ons weten; we helpen je graag verder en kunnen op die manier onze handleiding verbeteren!

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@autiplan.nl of via de website op http://autiplan.nl/contact

We wensen je veel plezier bij het gebruik van AutiPlan!